Privacyverklaring CheckLinkedIn

CheckLinkedin logo

Verwerking persoonsgegevens

CheckLinkedIn verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– LinkedIn profiel

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Betaalgegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Leeftijd

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@checklinkedin.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doelen

CheckLinkedIn verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Met je te kunnen corresponderen over het bestelproces en de inhoud van onze te leveren of geleverde diensten

– Om diensten bij je af te leveren

Bewaartermijn

CheckLinkedIn zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar.
CheckLinkedIn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CheckLinkedIn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij nemen maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen oneigenlijke toegang. Echter, geen enkel systeem kan compleet veilig zijn. Daarom beloven we niet, ondanks de stappen die we nemen om jouw informatie te beveiligen, en kun je niet verwachten, dat je persoonlijke informatie altijd veilig zal blijven.

Gebruik van functionele cookies

CheckLinkedIn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

CheckLinkedIn maakt voorts gebruik van online clouddiensten, waaronder maar niet uitsluitend Mailchimp, Dropbox en Mollie.

Plichten bij verwerking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@CheckLinkedIn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. CheckLinkedIn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

CheckLinkedIn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@CheckLinkedIn.nl.